Experiment

Per 1 oktober 2014 vervalt voor grondgebonden woningen die een keurmerk hebben van de Stichting Garantiewoning, de preventieve toets aan het Bouwbesluit 2012. Het Keurmerk, dat wordt verstrekt door Woningborg, SWK en Bouwgarant, garandeert dat een woning voldoet aan het Bouwbesluit 2012. Woningen met het keurmerk moeten ook voldoen aan de eisen van ‘goed en deugdelijk werk’. Bovendien worden gebreken altijd hersteld, ook als een aannemer dit zelf niet wil uitvoeren, of door bijvoorbeeld een faillissement niet meer kan doen. Alle eisen waaraan een dergelijke woning moet voldoen zijn hier te lezen.

Kwaliteitsverbetering

Doelstelling van het experiment is om de kwaliteit en de prestaties van woningen sterk te verbeteren, en efficiënter te bouwen. Dat betekent winst voor de bouwer, opdrachtgever en eindgebruiker. Vanaf 1 oktober 2014 gaat in de gemeenten Eindhoven, Rotterdam, Delft, Den Haag en Sint Anthonis met het experiment van start!  

Wij vertellen u graag meer over het experiment en over ervaringen van deelnemers. Wilt u zich als gemeente aansluiten bij het experiment, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

 

> download hier: Werkwijze Experiment Keurmerk Garantiewoning

> download hier: Werkwijze vergunningsaanvraag grondgebonden woningen