Projecten

In de aanloop naar de invoering van private kwaliteitsborging in de bouw bestaat behoefte aan duidelijkheid. Bijvoorbeeld duidelijkheid over de eisen waaraan toetsingsprocedures (instrumenten) moeten voldoen om te worden toegelaten tot dit stelsel van kwaliteitsborging. Daarom werken we in overleg met een aantal gemeenten en opdrachtgevers aan projecten die vooruitlopen op de stelselwijziging.

PlanGarant voert de projecten uit om in een samenwerkingsverband de brug te slaan tussen onderzoek, ontwikkeling en het praktisch uitrollen van private kwaliteitsborging (toetsing & toezicht) in de bouw. Hiermee zijn wij voorloper op dit gebied.

Heeft u een project en wilt u weten of het mogelijk is om nu te starten met de nieuwe vorm van kwaliteitsborging? Neem contact met ons op, zodat we gezamenlijk kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn.