PlanGarant, partner van de aannemer

Het wordt steeds belangrijker dat bouwbedrijven na oplevering de afgesproken kwaliteit van het bouwwerk kunnen aantonen. Voor opdrachtgevers biedt dit zekerheid, voor bouwbedrijven een bewijs. Zowel in de fase van het ontwerp (toetsing) als op de bouwplaats (toezicht) maakt PlanGarant zichtbaar dat een bouwwerk voldoet aan het gestelde in de bouwregelgeving en contractuele afspraken. Het gebouw krijgt een 'Verklaring bouwbesluit' en een 'As-Built-dossier'. Met deze aanpak laat u uw opdrachtgever en overheidsinstanties zien dat de kwaliteit van het gebouw in alle opzichten in orde is.

Toetsing vóór en toezicht tijdens de bouw

De bouwplantoets vóór de bouw is essentieel maar is niet de enige garantie dat het bouwwerk na uitvoering ook daadwerkelijk aan de eisen voldoet. Plannen worden gedurende de bouw vaak nog aangepast. Hierdoor is het niet inzichtelijk of het gebouw bij oplevering voldoet aan de gestelde eisen. De fasegerichte werkwijze van PlanGarant maakt de kwaliteit van het gebouw inzichtelijk. De aannemer laat hiermee zijn opdrachtgever zien dat hij levert wat er is afgesproken. Toezicht houden doen we bij PlanGarant risico gestuurd. We kijken gezamenlijk wat de aannemer zelf kan controleren. Bovendien controleren we alleen wat nodig is. De aannemer wordt onderdeel van de kwaliteitsborging. Dat werkt efficiënter en verlaagt de kosten aanmerkelijk.

As-Built-document

In het nieuwe stelsel zal de vergunninghouder bij de gemeente een verklaring inleveren waarin de kwaliteitsborger bevestigt dat het bouwwerk voldoet aan de wettelijke voorschriften. De gemeente kan de vergunninghouder vragen om met meer informatie te komen om aan te tonen dat alles in orde is. Pas dan mag het gebouw in gebruik worden genomen. Deze informatie staat in een zogenaamd 'As-Built-document'. Dit document is standaard onderdeel van de werkwijze van PlanGarant. Het gaat in dit gebouwlogboek om kwaliteitsaspecten die na oplevering zelf nauwelijks te controleren zijn, zoals de constructieve en brandveiligheidsvoorzieningen, energieprestaties, luchtdichting, de deugdelijke werking van installaties, het oplossen van minder grote bouwtechnische fouten en de afwerking.

Certificaten en waarborgverzekering

PlanGarant werkt volgens de Technische Inspectie Service (TIS) systematiek. Door een integrale en transparante werkwijze worden essentiële aspecten van bouwkwaliteit zichtbaar voor opdrachtgever en eindgebruiker. Het Energieprestatiecertificaat is standaard onderdeel van deze kwaliteitsborging. Optioneel wordt het Politiekeurmerk of het Passiefhuis Keur meegenomen. De Verklaring Bouwbesluit, die bij oplevering door PlanGarant wordt afgegeven, is o.a. een vereiste voor het realiseren van appartementen onder de waarborgverzekering van BouwGarant.

‘Onafhankelijk toezicht heeft ons enorm geholpen. Door de praktische kennis en ervaring van PlanGarant hebben we herstelkosten voorkomen en het werk probleemloos opgeleverd!'