Corporatie

Het draait bij corporaties om sociaal en economisch verantwoorde exploitatie, Total Cost of Ownership en huurdertevredenheid, de balans tussen kosten, woningkwaliteit en tevreden bewoners. De eerste twee worden voor een groot deel bepaald in de plan- en uitvoeringsfase van de bouw. Door onafhankelijke toetsing van uw plannen krijgt u inzicht in de kwaliteit van de projecten. U ziet van plan tot ontwerp tot uitvoering of ze voldoen aan de door u omschreven kwaliteit- en prestatiedoelstellingen.

Voordelen gefaseerde aanpak

De focus van PlanGarant ligt op het eindproduct, het bouwwerk. Door onze gefaseerde aanpak weet u in een zo vroeg mogelijk stadium waar de risico’s zitten en kunnen deze in de verdere planontwikkeling en uitvoering worden gemonitord. Met deze aanpak heeft u de regie op het ontwikkelproces weer terug. We kijken hierbij naar drie fasen:

Planfase

We brengen de gebouwrisico’s in kaart en analyseren deze.

Ontwerpfase

De toetsingen van PlanGarant lopen mee met het ontwerp. Vanaf de VO-fase toetsen we het ontwerp aan het Bouwbesluit, contractuele uitgangspunten, goed- en deugdelijk werk en eventueel aan aanvullende keurmerken. Door de jarenlange ervaring met arbitrale uitspraken weten de toetsers van PlanGarant wat de arbiter onder de term “goed- en deugdelijk werk” verstaat.

Uitvoeringsfase

Met inspecties ter plekke controleren we of de risico’s tot een acceptabel niveau worden gereduceerd. Zo is de kans op het niet voldoen aan het Bouwbesluit nihil  en de mogelijke aanwezigheid van verborgen gebreken of beperkingen in de functionaliteit van het bouwwerk effectief geminimaliseerd.

Uw winst

Onze focus ligt altijd op het eindproduct. De winst is onzes insziens namelijk te behalen in lage kosten van het onderhoud tijdens de beheerfase. We toetsen daarom niet alleen op regelgeving maar ook op uitvoerbaarheid en duurzaamheid. Hiermee voorkomen we onnodige herstelkosten tijdens de beheerfase.

 

‘Onafhankelijke toetsing op ons bouwproces heeft ons meer opgeleverd dan de legeskorting. De grootste winst zat ‘m in de continue inhoudelijke match tussen alle disciplines die bij het ontwerpproces betrokken zijn.’