Gemeente

In vijf gemeentes gaat vanaf oktober een experiment van start. Bij grondgebonden woningen die onder de Nieuwbouwgarantie worden gebouwd dient het bouwbedrijf de kwaliteitsborging te verzorgen. Dit traject start al op het moment dat het voorlopig ontwerp gereed is. De vijf gemeentes zijn: Den Haag, Delft, Rotterdam, Sint Anthonis en Eindhoven. Voor de gemeentelijke vergunningaanvraag hoeft het onderdeel aangaande het Bouwbesluit niet meer te worden aangeleverd. PlanGarant werkt graag samen met bouwers in de vijf gemeenten om deze nieuwe vorm van kwaliteitsborging succesvol in te gaan zetten.