plangarant-particulier-kwaliteitsborging-home-1

Wat kan PlanGarant voor u, als particuliere woningeigenaar, betekenen?

Gaat u een eigen huis bouwen, heeft u verbouwplannen en/of wilt u uw huis energiezuinig maken? Wilt u de zekerheid dat alles kwalitatief goed en volgens uw wensen, plannen en de eisen van het Bouwbesluit wordt uitgevoerd? Kies dan voor een onafhankelijke, gekwalificeerde kwaliteitsborger zoals PlanGarant!

 

PlanGarant heeft jarenlang ervaring met kwaliteitsborging en toets als onafhankelijke partij de (ver)bouwplannen, beoordeelt de eventuele wijzigingen in de plannen gedurende de bouw en installatie en controleert met inspecties en metingen ter plekke de uitvoering. Door deze manier van werken worden de risico’s op bijvoorbeeld verborgen gebreken of fouten geminimaliseerd en de kans dat uw woning voldoet aan de plannen, uw wensen en alle eisen gemaximaliseerd. Dit betekent zekerheid voor u en een bewijs van de geleverde kwaliteit door het bouwbedrijf.

 

PlanGarant doet de kwaliteitsborging voor zowel nieuwbouwwoningen als ook voor renovatie/verbouw van bestaande woningen met specifiek ook aandacht voor en toetsing van de uitvoering van energiebesparende maatregelen. 

 

Wilt u meer weten over wat PlanGarant voor u kan betekenen? Klik hieronder voor meer informatie.

Nieuwbouw

Renovatie/Verbouw

energieprestatiegarantie-bouwgarant-3

EnergiePrestatieGarantie

Wilt u uw woning verduurzamen en bent u van plan om energiebesparende maatregelen te nemen? En wilt u zeker weten dat de maatregelen correct en volgens afspraak worden uitgevoerd en deze ook daadwerkelijk leiden tot een energiezuinige woning? Kies dan voor de zekerheid van de EnergiePrestatieGarantie!