werkwijze

De focus van PlanGarant ligt op het eind product. Door zo vroeg mogelijk met onze ontwerptoets te starten worden ontwerpfouten voorkomen. Na deze ontwerptoets bepalen we de vervolg beoordelingen en uitvoeringscontroles. 

De ontwerptoets vóór de bouw is essentieel, maar is niet de enige garantie dat het bouwwerk na uitvoering ook daadwerkelijk aan de eisen voldoet. In de praktijk worden plannen gedurende de bouw vaak nog aangepast. Hierdoor is niet inzichtelijk of het gebouw bij oplevering voldoet aan de gestelde eisen. Door onze fasegerichte werkwijze: vanaf het prille ontwerp tot en met de uitvoering, kunnen wijzigingen van het ontwerp tijdens de uitvoering snel worden beoordeeld.

Met kwaliteitscontroles ter plekke controleert PlanGarant onafhankelijk of daadwerkelijk conform het ontwerp wordt gebouwd. Uw (bouw)kwaliteit helder en inzichtelijk geleverd. De kans op verborgen gebreken of beperkingen in de functionaliteit van het bouwwerk zijn hierdoor zo klein mogelijk.

De verklaring Bouwbesluit wordt bij oplevering door PlanGarant afgegeven. Hiermee is officieel aangetoond dat een bouwwerk aan het Bouwbesluit voldoet.

Wilt u een certificaat “Goed Gebouwd” dan zal PlanGarant dit alleen afgeven als alle onderdelen gecontroleerd en akkoord zijn.