Bouwtoezicht

Met kwaliteitscontroles ter plekke controleert PlanGarant of daadwerkelijk conform het ontwerp wordt gebouwd. Uw (bouw)kwaliteit helder en inzichtelijk geleverd. De kans op verborgen gebreken of beperkingen in de functionaliteit van het bouwwerk zijn hierdoor zo klein mogelijk.

Toezicht houden doet PlanGarant gezamenlijk. We bepalen met de aannemer wat hij zelf moet controleren en wat PlanGarant voor zijn rekening neemt. Bovendien controleren we op basis van een uitgekiend toezichtsplan alleen wat nodig is. De aannemer wordt door deze manier van werken onderdeel van de kwaliteitsborging. Dat werkt efficiënter en verlaagt de kosten aanzienlijk.