Ontwerptoets

De focus van PlanGarant ligt op het eind product. Door zo vroeg mogelijk met onze ontwerptoets te starten worden ontwerpfouten voorkomen. Na deze ontwerptoets bepalen we de diepgang van onze vervolg beoordelingen en uitvoeringscontroles. Dit is in de praktijk de meest efficiënte werkwijze voor onze opdrachtgever gebleken.

De ontwerptoets vóór de bouw is essentieel, maar is niet de enige garantie dat het bouwwerk na uitvoering ook daadwerkelijk aan de eisen voldoet. In de praktijk worden plannen gedurende de bouw vaak nog aangepast. Hierdoor is niet inzichtelijk of het gebouw bij oplevering voldoet aan de gestelde eisen. Door onze fasegerichte werkwijze: vanaf het prille ontwerp tot en met de uitvoering, kunnen wijzigingen van het ontwerp tijdens de uitvoering snel worden beoordeeld.