due-fotografi-7-aannemer-5

"Onafhankelijk toezicht heeft ons enorm geholpen. Door de praktische kennis en ervaring van PlanGarant hebben we herstelkosten voorkomen en het werk probleemloos opgeleverd"

due-fotografi-2-gemeente-3

"Quote Overheden..."

plangarant-particulier-kwaliteitsborging-home

"Quote Particulieren ... "

Onafhankelijke toetsing en toezicht van ontwerp tot oplevering

PlanGarant heeft jarenlang ervaring met kwaliteitsborging en voert als onafhankelijke partij zowel in de ontwerp- en planfase (toetsing) als ook tijdens en na de uitvoering (toezicht) verschillende controles uit en toont aan of een bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen van het Bouwbesluit en contractuele afspraken. PlanGarant doet de kwaliteitsborging voor zowel nieuwbouw als ook renovatie/verbouw waaronder ook de toetsing van de uitvoering van energiebesparende maatregelen. 

 

Onze producten en diensten kunnen apart of gecombineerd worden afgenomen of er kan gekozen worden voor ons totaalpakket aan kwaliteitsborging.

Kwaliteitsborging, producten en diensten

infographic-clean

KEURINGEN

Een Bouwtechnische keuring is een onafhankelijke, visuele keuring van een gebouw. Door een keuring krijgt u op hoofdlijnen een beeld van de bouwkundige staat.

Keuringen

 • Schade expertise

  Bij alle soorten van bouwschade kan PlanGarant worden ingeschakeld om de oorzaak en hoogte van het schade bedrag te bepalen. Nauwkeurig wordt de schade geïnventariseerd en gerapporteerd.

  Schade expertise

 • Aankoopkeuring

  Wanneer u van plan bent een bestaande woning te kopen, is het belangrijk te weten of er bouwkundige mankementen zijn en wat de eventueel bijkomende onderhoudskosten zijn.

  Aankoopkeuring

 • Energielabel

  Het energielabel van je woning laat onder meer zien hoe goed jouw huis geïsoleerd is. Alles over dit energielabel bij kopen, verkopen en huren van je woning. 

  Energielabel

 • Passief Bouwen

  Passief Bouwen

ONTWERP

Door zo vroeg mogelijk met onze ontwerptoets te starten worden ontwerpfouten voorkomen.

Ontwerp

 • Risicoscan

  Ontwerpfouten worden voorkomen door de inzet van onze risicoscan.

  Risicoscan

 • Volledigheidstoetsing

  Met de volledigheidstoetsing van PlanGarant weet u voorafgaand aan het indienen van een vergunningsaanvraag of de stukken volledig zijn.

  Volledigheidstoetsing

 • Bouwbesluittoetsing

  PlanGarant kan voor al uw bouwplannen een Bouwbesluittoets leveren. In deze toets wordt het nieuwe, bestaande of te verbouwen gebouw getoetst aan alle aangewezen onderdelen van het Bouwbesluit. 

  Bouwbesluittoetsing

 • Controle EPC berekening

  Nieuwbouwwoningen blijken bij oplevering nogal eens minder energiezuinig te zijn dan in het ontwerp bedoeld. Regelmatig voldoen ze zelfs niet aan het Bouwbesluit. Om mistanden in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen kunt u uw EPC berekening laten controleren door PlanGarant.

  Controle EPC berekening

 • Controle PHPP berekening

  PHPP (PassiefHuis Projecterings Pakket) is bouwfysische rekenmethode die in de jaren ‘90 speciaal werd ontwikkeld om voor Passieve gebouwen in de ontwerpfase de energievraag te bepalen en de juiste beslissingen te nemen in functie van energie-efficiëntie.

  Controle PHPP berekening

 • Detailbeoordeling

  De bouwkundige detaillering bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit en uitstraling van een gebouw. De kwaliteit van een project wordt immers voor een groot deel bepaald door de toegepaste producten en de detailleringen die als basis dienen voor de verwerking.

  Detailbeoordeling

METEN

Al onze metingen worden onafhankelijk uitgevoerd en leggen de daadwerkelijke presentaties van het gebouw bloot.

Meten

BOUWEN

De ontwerptoets vóór de bouw is essentieel, maar is niet de enige garantie dat het bouwwerk na uitvoering ook daadwerkelijk aan de eisen voldoet.

Bouwen

 • Bouwtoezicht

  Met kwaliteitscontroles ter plekke controleert PlanGarant of daadwerkelijk conform het ontwerp wordt gebouwd. De kans op verborgen gebreken of beperkingen in de functionaliteit van het bouwwerk zijn hierdoor zo klein mogelijk.

  Bouwtoezicht

 • Kwaliteitscontrole

  U kunt een kwaliteitscontrole door PlanGarant laten uitvoeren wanneer u zekerheid wilt hebben over een specifiek onderdeel van uw bouwwerk. De controle kan betrekking hebben op de vraagspecificatie, het ontwerp of de uitvoering. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de bouw maken gebruik van deze dienstverlening om discussies over moeilijke onderwerpen te voorkomen.

  Kwaliteitscontrole

Wij werken voor:

PlanGarant werkt voor zowel bouwondernemingen, gemeenten als ook voor  particuliere woningeigenaren. Meer weten wat PlanGarant voor u kan betekenen? Klik hieronder voor meer informatie.

(bouw)bedrijven

 

Overheden

 

Particulieren

 

PlanGarant nieuws

Particulier met zonnepanelen krijgt tot 2023 zelfde tarief
12-07-2017

Bron: NOS

Particulieren met zonnepanelen op hun dak krijgen voor stroom die ze aan het energienet leveren nu precies evenveel als ze betalen voor de stroom die ze afnemen. De geleverde stroom wordt dus tegen de afgenomen stroom weggestreept. En dat blijft zo tot 2023. Dat heeft minister Kamp van Economische Zaken besloten.

Eerder waren er plannen om vanaf 2020 de vergoeding voor stroom van zonnepanelen te verlagen. Maar de Tweede Kamer riep Kamp in december op de huidige zogeheten salderingsregeling te verlengen en daar geeft hij nu gehoor aan. Zo'n 450.000 huishoudens hebben zonnepanelen op hun dak.

 

Energiecampus Leeuwarden zet in op circulair bouwen
31-05-2017

Bron: Stedebouw & Architectuur

Nederland circulair in 2050. Dat is de ambitie van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. Ook vanuit Circulair Friesland wordt geanticipeerd op deze nieuwe economie. Om een bijdrage te leveren aan deze doelstellingen is circulair bouwen ook de norm bij ontwikkelingen op de Energiecampus Leeuwarden.