zonnepanelen-dak-energie-besparen

Recent nieuws

Particulier met zonnepanelen krijgt tot 2023 zelfde tarief
12-07-2017

Bron: NOS

Particulieren met zonnepanelen op hun dak krijgen voor stroom die ze aan het energienet leveren nu precies evenveel als ze betalen voor de stroom die ze afnemen. De geleverde stroom wordt dus tegen de afgenomen stroom weggestreept. En dat blijft zo tot 2023. Dat heeft minister Kamp van Economische Zaken besloten.

Eerder waren er plannen om vanaf 2020 de vergoeding voor stroom van zonnepanelen te verlagen. Maar de Tweede Kamer riep Kamp in december op de huidige zogeheten salderingsregeling te verlengen en daar geeft hij nu gehoor aan. Zo'n 450.000 huishoudens hebben zonnepanelen op hun dak.

 

Energiecampus Leeuwarden zet in op circulair bouwen
31-05-2017

Bron: Stedebouw & Architectuur

Nederland circulair in 2050. Dat is de ambitie van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. Ook vanuit Circulair Friesland wordt geanticipeerd op deze nieuwe economie. Om een bijdrage te leveren aan deze doelstellingen is circulair bouwen ook de norm bij ontwikkelingen op de Energiecampus Leeuwarden.

​Vragen over ontwerpbesluiten bij Omgevingswet​
05-05-2017

​De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening heeft vragen gesteld aan minister Schultz over de vier ontwerpbesluiten behorende bij de Omgevingswet. De nadere vragen staan in een brief van 18 april 2017.


​​Ontwerpbesluiten
De ontwerpbesluiten behorende bij de Omgevingswet zijn 1 juli 2016 aan de Eerste Kamer aangeboden. Het gaat om: het Ontwerp omgevingsbesluit, Ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving, Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving en het Ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving.​

Wetsvoorstel over actualisering bestemmingsplannen kan door
05-05-2017

De wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (over afschaffing actualiseringsplicht bestemmings-plannen en beheersverordeningen) is niet langer controversieel. De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft hiertoe besloten in de procedure-vergadering van 12 april 2017. Beide Kamers kunnen verder met de behandeling ervan. De VNG is daar blij mee omdat gemeenten graag aan de slag willen met de Omgevingswet en deze wijziging gemeenten daarvoor ruimte biedt.