Robert Boënne - Manager Uitvoering bij PlanGarant
Kwaliteitsborging bevat het hele proces vanaf het ontwerp tot de oplevering. We zijn bij de verschillende stadia betrokken om samen het beste resultaat te leveren.
Robert Boënne PlanGarant

Kwaliteitsborging Civiel en Infra

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) in Nederland introduceert een nieuw systeem van kwaliteitsborging voor bouwwerken. Het doel is het verbeteren van de bouwkwaliteit en het versterken van de positie van de bouwconsument. De wet regelt onder meer dat bouwers aansprakelijk blijven voor gebreken na oplevering. 

Vier hoofdfasen van het bouwproces

De wet vereist een onafhankelijke kwaliteitsborger voor bouwprojecten, en zorgt voor meer transparantie in het bouwproces. Dit moet leiden tot minder bouwfouten en een hogere bouwkwaliteit. De wet heeft ook betrekking op duidelijkere afspraken rondom de oplevering en de informatieverstrekking aan de opdrachtgever. 

De verplichte kwaliteitsborging geldt niet voor alle civiel en infra werken. Alleen bij bouw en kunstwerken die vallen in de zogenaamde “gevolgklasse 1 bouwwerken” is het verplicht om een kwaliteitsborger in te schakelen.   

Het bouwproces bij een project onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kan worden opgedeeld in vier hoofdfasen: 

1. Initiatiefase en Esthetisch Ontwerp: Hier blijft de rol van de gemeente ongewijzigd. Het bouwplan moet binnen het omgevingsplan van de gemeente passen en voorgelegd worden aan de welstandcommissie. 

2. Bouwvoorbereiding en Start Bouw: In deze fase wordt een Kwaliteitsborger aangesteld door de vergunninghouder of opdrachtgever. De Kwaliteitsborger ziet onafhankelijk en deskundig toe op het bouwproces. De gemeente toetst niet meer aan het Bouwbesluit 2012 en oefent geen toezicht meer uit tijdens de bouw. 

3. Bouwfase: Er moet een dossier worden opgebouwd, bestaande uit een consumentendossier (verantwoordelijkheid van de aannemer) en een dossier voor het bevoegd gezag. De Kwaliteitsborger ziet toe op de volledigheid van dit dossier. 

4. Oplevering en Gereedmelding: De Kwaliteitsborger geeft een verklaring af op basis van het dossier voor het bevoegd gezag. Deze verklaring gaat samen met de gereedmelding van de bouw naar de gemeente, die vervolgens beoordeelt of de gereedmelding volledig is. 

  • Borgingsplan wordt opgesteld
  • Kwaliteitsborging tijdens de bouw
  • Gereedmelding
  • Ingebruikname
PlanGarant Civiel en Infra

Neem contact met ons op

Meer weten over onze diensten?

We hebben ons uiterste best gedaan om een goed beeld te geven van onze diensten. Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat je na het lezen van alle informatie nog vragen hebt. Blijf hier vooral niet mee rondlopen, ik help je graag verder!

Huib van de Vrie Accountmanager PlanGarant
Huib van de Vrie