Huib van de Vrie - Accountmanager bij PlanGarant
De Wkb-scan geeft inzicht in hoeverre het proces, het ontwerp en de interne organisatie robuust zijn zodat de kwaliteitsborger hierop kan vertrouwen.
Huib van de Vrie

De Wkb-scan

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2024 moet ieder bouwwerk in gevolgklasse 1 -grondgebonden woningen en kleine bedrijfsruimtes- onder ‘toezicht’ van een erkende kwaliteitsborger gebouwd worden. Kwaliteitsborgers maken hierbij gebruik van zogenoemde toegelaten instrumenten: door de overheid goedgekeurde werkwijzen die beschrijven op welke manier en wat een kwaliteitsborger allemaal moet controleren in het ontwerp en tijdens de uitvoering. Constateert een kwaliteitsborger als een bouwwerk klaar is uit zijn controles -volgens het toegelaten instrument- dat een bouwwerk voldoet, dan verstrekt hij een verklaring dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het bouwwerk aan de voorschriften voldoet. Met die verklaring kan een initiatiefnemer het bouwwerk bij de gemeente gereed melden en mag het bouwwerk, twee weken na de melding, in gebruik worden genomen.

Bouwbedrijven voeren zelf ook controles uit op hun bouwprojecten of bouwproducten. Deze interne kwaliteitsborging zal overlap hebben met de wettelijke verplichte externe kwaliteitsborging. De overlap impliceert dubbel werk dat voorkomen kan worden door de externe kwaliteitsborging af te stemmen op de bij een bouwer aanwezig interne kwaliteitsborging. 

De Wkb-scan maakt inzichtelijk of het proces, het ontwerp en de interne organisatie voldoende robuust zijn en in welke mate de kwaliteitsborger kan vertrouwen op het gehele proces. Door vertrouwen vooraf uit te spreken en vast te leggen, kan er op basis van een vastgestelde risicoanalyse en borgingsplan snel en efficiënt een verklaring worden afgegeven. Uw organisatie is klaar om met de Wkb aan de slag te gaan. 

  • Inzicht in eigen organisatie
  • Voorkomt dubbel werk
  • Snel en efficiënt
Controle bouw

De Wkb-scan in drie simpele stappen

Goed voorbereid op de Wkb

PlanGarant

De Wkb-scan geeft vooraf vertrouwen zodat je weet waar je na invoering van de Wet kwaliteitsborging mee te maken krijgt. 

Uit de Wkb-scan blijkt het volgende:

  • Een op maat gemaakt borgingsplan voor de conceptwoning of -product
  • Heldere werkafspraken tussen de jouw organisatie en kwaliteitsborger PlanGarant
  • Duidelijk inzicht in de kosten voor toekomstige projecten
Bouw

Ik wil een Wkb-scan aanvragen voor mijn organisatie

Hallo, wie ben je?
Wat zijn je contact gegevens?
Hoe mag ik contact met jou opnemen?
Wil je alvast iets aan ons kwijt?
Upload je bestand
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf.

Meer weten? 

Het kan natuurlijk dat je graag meer wilt weten over de Wkb-scan, dus ik vertel je er graag meer over! 

Huib van de Vrie Accountmanager
Huib van de Vrie
Bel of mail mij gerust!

Trots dat we o.a. samenwerken met:

  • Logo_Daiwa_House
  • Logo_Barli
  • Logo_Selekt_Huis