Huib van de Vrie - Accountmanager bij PlanGarant
Mooi dat de zaken op papier helemaal kloppen, maar is dat in werkelijkheid ook zo? Via onze metingen en keuringen kom je erachter.
Huib

Metingen en Keuringen Civiel & Infra

PlanGarant voert metingen en keuringen uit op nieuwbouw- en verbouwingsprojecten. Wanneer een bouwproject moet voldoen aan specifieke eisen en/of je wilt deze verbeteren, doe dan een beroep op onze metingen en keuringen. 

Inspecties

Risicogestuurde inspecties in de civiele en infrastructurele bouw vormen een cruciale strategie voor het waarborgen van de veiligheid en duurzaamheid van projecten. Deze benadering richt zich op het systematisch identificeren en analyseren van potentiële risico's, waardoor gerichte inspecties mogelijk worden die zich concentreren op de meest kritische aspecten. 

Door deze focus kunnen middelen efficiënt worden ingezet, worden onnodige kosten vermeden, en wordt de algehele projectintegriteit versterkt. Risicogestuurde inspecties dragen bij aan een verhoogd bewustzijn van potentiële problemen, waardoor tijdige interventies mogelijk zijn en de levensduur van essentiële infrastructurele werken wordt verlengd. 

Neem contact met ons op

PlanGarant Civiel en Infra

Verscherpt Toezicht en Brandveiligheid

Het Rijksvastgoedbedrijf schrijft het Verscherpt Toezicht Brandveiligheid voor in het kader van de borging van brandveiligheid bij verbouw- en nieuwbouwprojecten. Verscherpt toezicht betreft een steekproefsgewijze controle van de brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de realisatie. In dit verscherpt toezicht wordt zowel gekeken naar de bouwkundige als de installatietechnische voorzieningen. 

Voorafgaand aan het verscherptoezicht wordt een risicoanalyse opgezet, waardoor de inspecties zich concentreren op de meest kritische aspecten. Door deze focus kunnen middelen efficiënt worden ingezet en worden onnodige kosten vermeden. 

Neem contact met ons op

PlanGarant Civiel en Infra

Verplichte periodieke keuring constructieve veiligheid publieke gebouwen

De verplichte periodieke keuring van de constructieve veiligheid van publieke gebouwen is een essentieel onderdeel van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van deze gebouwen. Deze keuring omvat een reeks inspecties en beoordelingen die worden uitgevoerd naar aanleiding van een project-specifieke risicoanalyse. 

Het naleven van de voorschriften voor periodieke keuring is van cruciaal belang voor gebouweigenaren en beheerders, niet alleen om te voldoen aan de wetgeving, maar ook om de veiligheid en het welzijn van gebruikers en bezoekers van het gebouw te garanderen. 

Neem contact met ons op

Controle bouw

Kom met ons in contact!

Meer weten over onze diensten?

We hebben ons uiterste best gedaan om een goed beeld te geven van de mogelijkheden binnen onze keuringen en metingen. Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat je na het lezen van alle informatie nog vragen hebt. Blijf hier vooral niet mee rondlopen, ik help je graag verder!

Huib van de Vrie Accountmanager PlanGarant
Huib van de Vrie