Huib van de Vrie - Accountmanager
We kunnen ons voorstellen dat de invoer van de Wkb vragen bij je oproept. Hieronder vind je veelgestelde vragen!
Huib

Veelgestelde vragen Wkb

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt op 1 januari 2024 in werking. Hiermee vindt de grootste wetswijziging sinds de invoer van de Wabo plaats, wat natuurlijk een hoop vragen oproept. Op de FAQ, oftewel veelgestelde vragen, geven onze collega's Erik Schot (directeur) en Paul van der Vegt (projectleider en inspecteur kwaliteitsborging) het antwoord. 

Niet gevonden wat je zocht? Vul het formulier onderaan de pagina in en wij komen graag op jouw vraag terug! 

Wat houdt kwaliteitsborging onder de Wkb in?

Een kwaliteitsborger moet voor bepaalde bouwwerken in gevolgklasse 1 een risicoanalyse moet maken. Op basis van die risicoanalyse wordt ook buiten het bouwwerk gecontroleerd. 

Wat voorheen de gemeente deed, ligt nu bij de kwaliteitsborger. 

Waarom wordt de Wkb ingevoerd?

De Wkb wordt ingevoerd met een aantal doelen. Een van de doelen is het verbeteren van de positie van de consument. Daarnaast wordt de kwaliteitsborging in de bouw verbeterd en -misschien wel het belangrijkst- is om stimulans te bieden voor kwaliteitsverbetering en minder faalkosten. 

Wat doet een kwaliteitsborger?

Een inspecteur kwaliteitsborging geeft uitvoering aan de beheersmaatregelen die opgeschreven zijn in het borgingsplan. In het borgingsplan wordt risicogestuurd aangegeven welke controles de aannemer zelf uit moet voeren en welke de kwaliteitsborger uitvoert. De inspecteur voert deze controles uit en voert steekproefsgewijs controles uit op de zaken die de aannemer heeft gecontroleerd. 

Wat krijgt de klant?

De klant krijgt een dossier waarin staat dat hij voldoet aan de bouwregels, welke wordt afgesloten met een verklaring van de kwaliteitsborger. Hiermee heeft hij het bewijs dat er een gerechtvaardig vertrouwen is dat het bouwwerk voldoet aan de bouwregels. 

Wat zijn de (extra) kosten waar rekening mee gehouden moet worden?

De extra kosten waar je als ontwikkelaar of aannemer rekening mee moet houden, zijn de kosten van de kwaliteitsborger en je eigen kosten om een dossier op te bouwen. Daar staat tegenover dat je minder herstel- of faalkosten zult hebben en minder leges. 

Wanneer schakel je een kwaliteitsborger in?

Vanaf 1 januari 2024 moet je een kwaliteitsborger in schakelen wanneer je van plan bent om een bouwwerk te gaan bouwen. De kwaliteitsborger kan ingeschakeld worden door de initiatiefnemer, de aannemer of een gemachtigde van de initiatiefnemer. 

Zijn er genoeg kwaliteitsborgers?

Of er genoeg kwaliteitsborgers zijn, is afhankelijk van de hoeveelheid werk. Vanaf 1 januari 2024 zullen er meer kwaliteitsborgers komen omdat er ook meer werk voor is. Wij verwachten dat er voldoende zullen zijn. 

Niet gevonden wat je zocht? Stel je vraag dan hier!

Hallo, wie ben je?
Wat zijn je contact gegevens?
Hoe mag ik contact met jou opnemen?
Wil je alvast iets aan ons kwijt?
Upload je bestand
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf.