Erik Schot - Strategisch Directeur
Nieuwsberichten
Erik Schot

InterGarant Groep neemt kwaliteitsborger IRI-BRI (Infrastructual Risk- Inspections) over

’t Harde 12 juli 2022 – De InterGarant Groep neemt IRI-BRI over. Met de overname van deze partij zet de InterGarant Groep een belangrijke stap in de markt van technische kwaliteitsborging binnen Nederland. Onder de InterGarant Groep opereert een aantal toonaangevende bedrijven waaronder InterConcept, PlanGarant en nu ook IRI-BRI.

InterConcept is een belangrijke speler binnen het bestuurlijk domein en de Omgevingswet. Het bedrijf ondersteunt haar klanten bij vergunningverlening, ruimtelijke procedures, bouw- en milieutoezicht en handhaving. De klantengroep bestaat hoofdzakelijk uit gemeenten, uitvoeringsdiensten en provincies.

PlanGarant heeft stabiel naam gemaakt op het gebied van technische controle van de bebouwde omgeving. Dit specifieke onderdeel van de InterGarant Groep is al jaren koploper in de ontwikkeling binnen de Wet Kwaliteitsborging, die naar verwachting 1 januari 2023 van kracht wordt. Als onafhankelijk kwaliteitsborger controleert PlanGarant de bouwkwaliteit voor ontwikkelaars, beleggers, corporaties en aannemers.

IRI-BRI is een sterke partner die de technische kwaliteit borgt met de TIS systematiek binnen het domein van infrastructurele en civiele werken. IRI-BRI bedient nu ongeveer 10 jaar naar volle tevredenheid haar verschillende opdrachtgevers, waaronder Rijkswaterstaat, ProRail, Heijmans en verschillende gemeenten en provincies. 

De InterGarant Groep vergroot met de overname van IRI-BRI haar bereik in de markt van omgevingsrecht en kwaliteitsborging, en is hiermee een stabiele en betrouwbare partner binnen alle scopes, van ontwerp tot oplevering.

Er zijn twee belangrijke redenen voor de overname. Ten eerste bundelt de InterGarant Groep hiermee alle krachten van de expertise gebieden die huizen binnen de verschillende bedrijven uit de groep. De uitbreiding stelt de InterGarant Groep nog verder in staat om in de volle breedte en diepte van de markt te opereren en te ondersteunen.

Daarnaast ontstaat er binnen de groep zo een uitgebreider, passend ontwikkelklimaat voor de medewerkers van de verschillende onderdelen. Medewerkers en toekomstige medewerkers krijgen zo binnen de InterGarant Groep de gelegenheid om hun loopbaan ontwikkeling een brede invulling te geven. Met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt vindt de InterGarantgroep het van groot belang dat hier intensief aandacht voor is en blijft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de InterGarant Groep, bereikbaar via 088-8200940, info@intergarantgroep.nl of via www.intergarantgroep.nl

.